na vrh

Skupaj smo eno

Slogan našega  podjeta „skupaj smo eno“ predstavlja spoštovanje, izmenjavo in odgovornost, ki so vsi pomembni gradniki naše organizacijske kulture. Skupne vrednote nas združujejo, pri čemer ni pomembno, kakšno delo posameznik pri Interzerou opravlja, od kod prihaja, v kaj verjame ali koga ima rad. Interzero v Nemčiji zaposluje ljudi 41 različnih nacij, starih od 16 do 67 let. Ker cenimo našo različnost, smo odprti za novosti in se učimo drug od drugega, pri tem pa spodbujamo tudi enake možnosti naših zaposlenih. Postavljeni model kompetenc služi enotnemu razumevanju naših vrednot in zaposlenim ponuja okvir delovanja za zaposlene na vseh ravneh. Predstavlja tudi temelj našega vsakodnevnega prizadevanja za uresničitev naše vizije vzpostavljati rešitve brez odpadkov („zero waste solutions“). 

"

Vsak posameznik lahko prispeva k trajnostni korporativni kulturi. S trajnostnimi ambasadorji lahko zaposleni prispevajo svoje zamisli in trajnostne projekte, ki nas pripeljejo kot podjetje. Široka ekipa izvaja pobude za vsa področja podjetja, zato ostajamo v dialogu in nenehno razvijamo trajnost na InterzeroU.

"

Christine Kleinhammes Višja vodja projektov na področju poslovnega razvoja

Iniciativa zaposlenih za trajnostni razvoj

Skupaj lahko dosežemo več. Zato zaposlene spodbujamo, da pomagajo razvijati in graditi Interzero v luči trajnosti. Od leta 2016 naši promotorji trajnosti redno izvajajo Interzeroov teden trajnostnega razvoja. Zaposleni dajejo ideje za zmanjševanje količine odpadkov, ohranjenje virov ali za bolj trajnostno prehranjevanje ter tudi ravnajo v tem duhu prek skupne rabe prevoznih sredstev ali izbire poti na delo, ki povzroča najmanjše izpuste CO2. Velik uspeh je doživela tudi akcija „s kolesom po mestu, katere cilj je bilo v treh tednih narediti kar največ kilometrov s kolesom z namenom zaščite lokalnega podnebja in izkazovanjem aktivne pobude za izgradnjo boljše kolesarske infrastrukture. V letu 2019 je Interzero dosegel skoraj 5,253 ‘ciklometrov’ in tako prihranil približno 745 kilogramov CO2.

Razmišljamo izven okvirjev: lahko dosežemo dve stopinji

Podjetja imajo osrednjo vlogo pri doseganju cilja dveh stopinj. Kakšne ukrepe bi morali sprejeti za zmanjševanje globalnega segrevanja? Strategija, ki jo je sprejela Fundacija 2° v okviru pobude ‘Road to a <2° Economy’, narekuje, da “dosegamo več, če delujemo skupaj in sodelujemo.« Zahvaljujoč svojemu interdisciplinarnemu pristopu združuje široko paleto industrij, strokovnjakov in perspektiv, s ciljem napredka pri doseganju skupnih ciljev, pri čemer ima Interzero aktivno vlogo. V sodelovanju s približno 40 drugimi podjetji je Interzero član omenjenega pionirskega projekta, ki so ga skupaj zagnali Fundacija 2° in WWF Nemčija. 

Zamisli za trajnostno gospodarstvo

Kot strokovnjaki na področju gospodarstva z zaprtim krogom, svoje strokovno znanje prispevamo v dialogu z raziskovalno, s poslovno in splošno javnostjo. Ena izmed takih dejavnosti je center za trajnostno upravljanje družb (ZNU), ki je skupna poslovna in raziskovalna pobuda na področju trajnostnega razvoja s sedežem na Univerzi Witten/Herdecke v Nemčiji. V sklopu pobude podpiramo delovno skupino za recikliranje in (nadaljnji) razvoj standarda ZNU, ki se imenuje Več hrane iz trajnostno usmerjenih podjetij.

Podporo zagotavljamo tudi spodnjim projektom:

  • KidS (Köln)
  • Mladostniki na delu (Jugend am Werk, Avstrija)
  • Dunajska tabla (Wiener Tafel, Avstrija)
  • »Verein Albatros e.V. (Wiesbaden, Germany)
  • New EkoPaka materials: 8 topics,16 different worksheets sizes B1 and A3 for school kids, 6 different workshop scenarios, used during events
  • Kronodrzewko – trees’ planting and forest life/wood usage education with cooperation with Silva company
  • DKMS (Nemčija, celotna država)
  • Rdeči križ Nemčije (krvodajalstvo) (Nemčija, celotna država)