na vrh

Sodelovanje z gimnazijo Vič

Dijaki Gimnazije Vič so se v letošnjem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s katerima želijo soustvarjati rešitve na področju odgovornega ravnanja z odpadno embalažo. Skupaj z nami bodo izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost prebivalstva glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov ter poiskali primerno tehnično in oblikovno rešitev za plastenko iz enotnih materialov, ki upošteva nove smernice uporabe plastike kot embalažnega materiala na ravni Evropske unije. Ob pričetku izvajanja projektov smo na novinarski konferenci podpisali zavezo o sodelovanju.

Dijaki Gimnazije Vič: Nočemo biti zgolj pasivni opazovalci dogajanja na področju okolja 

Glas okoljsko ozaveščenih mladih v zadnjem času vedno bolj odmeva po domačem in mednarodnem prizorišču. Mladi opozarjajo, da stanje, v kakršnem smo se znašli, že nekaj časa prižiga vse rdeče alarme, zato so se na Gimnaziji Vič odločili, da zasnujejo projekt, ki bo pomembno doprinesel k večji okoljski odgovornosti tako prebivalcev kot tudi proizvajalcev, hkrati pa bodo z delom na projektu dijaki pridobili nova znanja in kompetence, ki jim bodo koristili na njihovi poti. »Svoje dijake poskušamo čimbolj pripraviti za nadaljnji študij in življenje. Zato smo v drugem letniku že pred leti vpeljali projektno delo, kjer dijaki iščejo izzive, rešujejo avtentične naloge in pri tem povezujejo znanje različnih predmetov. V tem procesu je ključno sodelovanje gospodarstva, pa tudi fakultet in inštitutov, saj na šoli nimamo niti določenih znanj niti sredstev za reševanje tovrstnih problemov. Skozi sodelovanje pa dijaki odkrivajo tudi svoje poklicne interese,« je pojasnila mag. Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič.

Plastenka iz enotnih materialov

Dijaki iščejo tudi rešitev za plastenko iz enotnih materialov, saj želijo zasnovati čim bolj enotno plastenko, ki bo hkrati tudi zanimiva, privlačna in kupcem pravilno predstavljena. Smernice Evropske Unije glede uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo za nekatere izdelke celo prepovedujejo dajanje na trg, za plastenke pa predvidevajo uporabo čim bolj enotnega materiala.

Več o tem

Aplikacija za pravilno ločevanje odpadne embalaže

Aplikacija, ki jo pripravljajo dijaki gimnazije Vič bo uporabniku pomagala pri pravilni odločitvi, kaj določen odpadek je in kam sodi. Aplikacija, ki bo enostavna in prijazna uporabniku, se bo lahko uporabljala na več načinov, poudarek pa bo na embalaži in drugih gospodinjskih odpadkih.Z uporabo aplikacije v gospodinjstvu se bo izboljšala vsebina marsikatere rumene vreče ali zabojnika, s tem želimo tako prebivalce kot tudi proizvajalce spomniti, da živimo v dobi krožnega gospodarstva, ko se ˝sprašujemo˝ tudi o vrsti materialov, obremenitvi okolja, prekomernemu potrošništvu.

Več o tem

Kaj mečete v svoj koš? Vseslovenska akcija popisa odpadkov

Sodelujte v vseslovenski akciji popisa odpadkov, ki nastajajo v vaših gospodinjstvih in pomagajte dijakom Gimnazije Vič pri uresničevanju zahtevnega izziva: izdelavi prve mobilne aplikacije za ločevanje odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov pri nas. Sporočite nam, kateri odpadki nastajajo v vašem gospodinjstvu, mi pa bomo med sodelujočimi izžrebali srečne dobitnike simpatičnih nagrad.

Sodeluj