na vrh

Okoljske akcije

Z mislijo na dobrobit okolja ustvarjamo akcije, s katerimi krepimo ozaveščenost in širimo poznavanje okoljskih vprašanj med deležniki. Pri udejanjanju našega poslanstva se povezujemo z različnimi organizacijami in podjetji, ki – tako kot mi – ustvarjajo pozitiven odtis na poti do zelene prihodnosti.

Odprti smo za predloge in pobude, ki jih s svojimi strokovnimi znanji in bogatimi izkušnjami pomagamo dodatno začiniti.

 

Opis storitve

V izzivih vidimo priložnosti. Skupaj s partnerji odkrivamo aktualne okoljske vrzeli in poiščemo najbolj ustrezne rešitve. Nato se lotimo dela, ki ga venomer dobro opravimo.

Kako vam lahko pomagamo?

  • V vlogi idejnega vodje in načrtovalca okoljskih akcij v vašem podjetju ali organizaciji ali
  • kot dragocen partner, ki skupaj z vami aktivno soustvarja aktivnosti za dobrobit okolja.

Stopite v stik z nami in skupaj bomo našli ustrezno rešitev.

Sodelovanje z gimnazijo Vič

Dijaki Gimnazije Vič so se v letošnjem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s katerima želijo soustvarjati rešitve na področju odgovornega ravnanja z odpadno embalažo. Skupaj z nami bodo izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost prebivalstva glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov ter poiskali primerno tehnično in oblikovno rešitev za plastenko iz enotnih materialov, ki upošteva nove smernice uporabe plastike kot embalažnega materiala na ravni Evropske unije. Ob pričetku izvajanja projektov smo na novinarski konferenci podpisali zavezo o sodelovanju.

Več o tem