na vrh

Na podlagi naše vizije trajnostne strategije in “zero waste rešitev” razvijamo nove koncepte za usmerjanje gospodarstva v zaprto zanko. Skupaj s strankami, zaposlenimi in poslovnimi partnerji iščemo rešitve za zaščitu podnebja in k ohranjanju virov. Zavezani smo k neprestanemu učenju.

Sabine Nallinger in Markus Müller-Drexel v pogovoru

Danes vlagamo, jutri pridobimo: Sabine Nallinger, članica uprave fundacije 2°, in direktor Interzeroa Markus Müller-Drexel razpravljata o priložnostih zelenega sporazuma. Oglejte si posnetek pogovora (English subtitles available):

zero waste rešitve:
naša trajnostna strategija

Naš najnovejši program trajnostne strategije najdete tukaj:
Trajnostna strategija

Brez izgube idej

Brez izgube virov

zero waste rešitve

Oval-bg-04

Inovacije so ključnega pomena za uspešne procese. V našem podjetju preizkusimo vsako idejo, ki nas pripelje bližje k cilju sistemov s sklenjeno zanko – tudi če s tem tvegamo neuspeh. To je namreč edini način za ustvarjanje strukturnih sprememb, ki jih naše linearno gospodarstvo potrebuje.

Strankam pomagamo pri njihovih prizadevanjih za profesionalizacijo trajnostnih praks in integracijo trajnosti v postopke poročanja, tako da izkoristimo ves potencial za digitalizacijo, ki ga nudijo naše storitve.

Izdelkom podaljšujemo življenjsko dobo, tako da vstopamo na nove trge in širimo poslovne modele, ki smo jih razvili, s čimer si prizadevamo za rast letnega prihodka v višini vsaj 20 odstotkov.

Da bi proizvodnji in prodaji zagotovili učinkovitejšo uporabo sredstev kot doslej, s svojimi strankami razvijamo nove pristope k recikliranju.

Menimo, da je uporaba virov usmerjena v prihodnost samo, če ne ustvari popolnoma nobenega odpadka. Zato prav vsak dan preizkušamo nove načine sklepanja materialnih zank.

Da bi planet dolgoročno rešili pred plastičnimi odpadki, vsako leto razvijamo nove rešitve za večvrednostno recikliranje plastike. Prizadevamo si tudi za izboljšanje kakovosti in količine sekundarnih surovin, ki jih proizvajamo ter ponujamo proizvajalcem za uporabo v njihovih proizvodnih procesih.

Če želimo globalno segrevanje zadržati pod mejo 2 °C, mora gospodarska rast postati neodvisna od gospodarske rasti. Zato razvijamo nove materiale in logistične zanke, s katerimi nameravamo rešiti vsaj 5 milijone ton virov in 800.000 ton CO2e (ekvivalentov ogljikovega dioksida) letno.

Da bi zmanjšali vpliv posameznega prebivalca na okolje, zlasti v mestih, smo se lotili celostnega pristopa k preprečevanju ustvarjanja odpadkov ter doseganju bistvenega povečanja stopnje recikliranja.

Naši zaposleni s svojimi sposobnostmi predstavljajo jedro naše strokovnosti, ki vam jo zagotavljamo kot ponudniki okoljskih storitev. Da bi našim strankam vsak dan nudili le najboljše, moramo torej poskrbeti za zdravje in varnost, motivacijo ter karierni razvoj zaposlenih.

Spodbujamo njihovo telesno in duševno zdravje, ob tem pa se trudimo zmanjšati pojav bolezni ter znižati število nesreč in fluktuacijo zaposlenih pod povprečje industrijske panoge. S tem namenom zagotavljamo varno, v vrednote usmerjeno in inovativno delovno okolje, ki aktivno podpira osebni razvoj.

Celovito in učinkovito sodelovanje želimo zagotoviti prav vsem zaposlenim na vseh ravneh našega podjetja, ne glede na starost, spol, etnično pripadnost, veroizpoved in družbeni status. Skrbimo, da so enake možnosti zares enake za vse (potencialne) zaposlene v našem podjetju.

Za razvoj vseobsegajočega gospodarstva z zaprtim krogom moramo deliti svoje izkušnje in znanje – ne le z našimi strankami, temveč na vseh področjih poslovanja in v širši družbi. To je edini pravi način za osveščanje o ekoloških in gospodarskih koristih učinkovitega upravljanja z zaprto zanko.

Na promoviranje trajnostnega življenjskega sloga in potrošniških navad gledamo kot na našo dolžnost. Skladno s tem delujemo kot posredniki, katerih vloga je zagotoviti, da je znanje o krožnem gospodarstvu prisotno v šolstvu, politiki, poslovnem svetu ter civilni družbi.

Želimo razviti in (mednarodno) povečati pomen pristopov in standardov za rešitve krožnega gospodarstva, ki bi bili primerni za vsako panogo. S tem namenom tesno sodelujemo z našimi partnerji, interesnimi skupinami, dobavitelji in kupci. Obenem pa dovoljujemo našim zaposlenim kreativnost, ki jo potrebujejo, da sodelujejo v ustreznih iniciativah za razvoj rešitev krožnega gospodarstva.

Zapri

Brez izgube talenta

Brez izgube znanja

Globalni cilji – lokalne korenine; izvor strategije Skupine Interzero

Za oprijemljiv prispevek k obvladovanju svetovnih izzivov na področju trajnosti, smo svojo trajnostno strategijo tesno uskladili s Cilji trajnostnega razvoja, ki so jih postavili Združeni narodi. Z analizo ustreznosti smo opredelili najpomembnejša področja in cilje, s katerimi bomo lahko kar največ prispevali. V letu 2020 smo preverili matriko bistvenega pred ozadjem aktualnega razvoja in oceno tematik rahlo prilagodili. Štiri strateška težiša, izpeljana iz tega procesa, so ostala nedotaknjena. Več o tem v 2020 Sustainability Report.

Konkretni koraki za izvajanje naše podnebne strategije
Na naših lokacijah kar 50% manj emisij do leta 2025

Besedilo:

Z našimi storitvami strankam pomagamo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in pri varčevaju z viri. CO2 pa se sprošča tudi pri naši lastni poslovni dejavnosti. Zato je naš cilj zmanjšati emisije na lokacijah našega podjetja in tako odigradi vlogo pri doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili leta 2015 na Podnebni konferenci ZN: omeijiti globalno segrevanje pod 2 stopinji Celzija. V ta namen smo notranje procese oblikovali čimbolj nevtralno a kljub temu učinkovito. Izračun našega ogljičnega odtisa smo uporabili pri oblikovanju podnebne strategije in ciljev:

  •  50 odstotno zmanjšanje emisij na lokacijo do leta 2025
  •  Nenehno iskanje možnosti za optimizacijo logistike in prizadevanje za zmanjšanje emisij, povezanih z logistiko
  •  Letni prihranek vsaj 5.5 milijonov ton naravnih virov in vsaj 800,000 ton ogljikovega dioksida s storitvami, ki jih ponujamo