na vrh

Izdelava letnega poročila

Po Uredbi o odpadkih UL RS št. 37/2015 so povzročitelji odpadkov vsako leto do 31. marca na ARSO dolžni oddati poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v prejšnjem koledarskem letu.

Kdo je zavezanec za izdelavo letnega poročila

Zavezanec za izdelavo letnega poročila ste, v kolikor je v vašem podjetju v prejšnjem koledarskem letu pri izvajanju dejavnosti nastalo:

  • 10 ton ali več vseh odpadkov ali  
  • 5 kg ali več nevarnih odpadkov ali
  • ste v preteklem letu zaposlovali več kot 10 oseb ne glede na vrsto zaposlitve.