na vrh

Izobraževanja

Ker želimo svoje znanje deliti tudi z vami in vam pomagati pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki, izvajamo izobraževanja, namenjena celoviti predstavitvi zakonskih obveznosti s področja odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interzero.

Pravilna vzpostavitev in vodenje evidenc odpadnih produktov

Kot dolgoletni partner slovenskih zavezancev ugotavljamo, da podjetjem največ težav povzročajo na različni načini vodenja evidenc, s katerimi dokazujejo svojo obveznost, in istočasno izpolnjevanje te obveznosti do shem, FURS in inšpektorjev.

Na seminarju boste spoznali, kako:

  • pravilno voditi evidence;
  • učinkovito implementirati vodenje evidenc v podjetju,
  • pravilno razvrstiti posamezne odpadne produkte v ustrezne kategorije, na primer kaj sodi oz. ne sodi v embalažo, kaj je industrijska in kaj avtomobilska baterija ipd.

Dotaknili se bomo vseh odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interzero.