na vrh

Izobraževanja

Ker želimo svoje znanje deliti tudi z vami in vam pomagati pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki, izvajamo izobraževanja, namenjena celoviti predstavitvi zakonskih obveznosti s področja odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interzero.

Razširjena proizvajalčeva odgovornost na področju OE, OBA, OEEO in ONS

Na seminarju vas bomo seznanili s splošnimi zakonskimi obveznosti s področja razširjene proizvajalčeve odgovornosti za vse odpadne produkte, ki jih pokriva družba Interzero.

Glede na potrebe in zahteve zavezancev vam bomo podrobno predstavili najpomembnejše vsebine, tako da boste po seminarju:

  • razumeli delovanje sistema od komunalnih podjetij do predelovalcev,
  • poznali vse ključne zakonodajne obveznosti podjetij oz. zavezancev,
  • znali zakonodajne obveznosti korektno izpolnjevati,
  • vedeli, kako ustrezno označiti izdelke, obveščati kupce, označevati prodajna mesta, voditi evidence,
  • spoznali dobre prakse učinkovite organizacije zbiranja odpadnih produktov, izdelave poročil, vodenja evidenčnih listov,
  • razumeli sistem obračunavanja okoljske dajatve, razvrščanje odpadnih produktov v ustrezne kategorije ter se ustrezno pripravili na inšpekcijski pregled.