na vrh

Izobraževanja

Ker želimo svoje znanje deliti tudi z vami in vam pomagati pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki, izvajamo izobraževanja, namenjena celoviti predstavitvi zakonskih obveznosti s področja odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interzero.

Ravnanje z odpadki iz posamezne obrti in dejavnosti

Urejenost področja odpadkov postaja vse bolj pomembna, še posebej v dejavnostih, kjer nastajajo poleg nenevarnih tudi nevarni odpadki. Za vas pripravljamo tematske seminarje iz nabora odpadkov iz obrti in drugih dejavnosti.

Udeleženci seminarja boste spoznali:

  • obveznosti povzročiteljev odpadkov po okoljski zakonodaji
  • vodenje evidenc odpadkov, evidenčne liste
  • pravilno označevanje odpadkov
  • obveznost izdelave načrta gospodarjenja z odpadki
  • letno poročanje o nastalih odpadkih v podjetju na Agencijo RS za okolje
  • kazni zaradi neupoštevanja okoljske zakonodaje
  • praktične primere ločevanja ter zbiranja odpadkov
  • načine začasnega skladiščenja odpadkov (npr. odpadnih olj, krp, filtrov, barv, akumulatorjev, to je odpadkov, ki so povezani z opravljanjem določene dejavnosti).