na vrh

Izobraževanja

Ker želimo svoje znanje deliti tudi z vami in vam pomagati pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki, izvajamo izobraževanja, namenjena celoviti predstavitvi zakonskih obveznosti s področja odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interzero.

Osnove ločenega zbiranja in pravilne oddaje odpadkov

Vsako podjetje pri svojem poslovanju ustvarja odpadke. Te mora pravilno pripraviti in predati prevzemniku, ki ima vsa ustrezna dovoljenja.

Kam sodijo odpadki in kako z njimi pravilno in stroškovno učinkovito ravnati, je ključno vprašanje, na katerega bomo odgovorili na seminarju. Pozornost bomo namenili odpadkom, s katerimi se podjetja najpogosteje srečujejo. Dobrodošla so konkretna vnaprej zastavljena vprašanja in primeri.

Na seminarju bomo pregledali še ostale obveznosti, kot so skrb za pravilno poročanje in vodenje evidenc za vse zbrane odpadke. S pravilnim ravnanjem se zanesljivo zmanjšajo količine mešanih komunalnih odpadkov, ki gredo na odlaganje.