na vrh

Ravnanje z odpadno embalažo

Proizvajate ali uvažate izdelke, pri katerih embalaža konča kot odpadek v gospodinjstvih in podjetjih? V tem primeru vam sistem ravnanja z odpadno embalažo podjetja Interzero omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, ki urejajo ravnanje z odpadno embalažo. S prenosom obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na podjetje Interzero se obseg dela in vaše skrbi pri ravnanju z odpadno embalažo zmanjšajo.

 

9. aprila 2021 je bila objavljena nova uredba, ki bo v veljavo stopila 24. aprila 2021 in bo obveznost pristopa k skupni shemi naložila vsem podjetjem, ki dajejo embalažo na trg, torej tudi tistim z manj kot 15 tonami embalaže letno.

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za ravnanje z odpadno embalažo je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki daje prvič embalirano blago ali embalažo (embalažo, namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu) na trg RS.

Odpadna embalaža nastane takrat, ko končni uporabnik embalažo odstrani z blaga ali jo izprazni. Pred tem so v ravnanje z odpadno embalažo vključena podjetja ali organizacije, ki embalažo potrebujejo ali uporabljajo na različne načine:

 • embalerji
 • proizvajalci embalaže
 • pridobitelji embaliranega blaga
 • pridobitelji embalaže

Kakšne so dolžnosti zavezanca?

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo natančno predpisuje obveznosti embalerjev, proizvajalcev in pridobiteljev embalaže in embaliranega blaga pri ravnanju z odpadno embalažo. Obveznosti zavezancev se razdelijo glede na količino embalaže, ki jo letno dajo na trg Republike Slovenije.

S prenosom obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na družbo Interzero se obseg dela in dodatne skrbi zavezanca pri ravnanju z odpadno embalažo zmanjšajo.

Kaj vam zagotavlja Interzero?

 • Prevzem

  odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih, zbiralcih odpadkov in pri drugih končnih uporabnikih

 • Zbiranje

  prevzete odpadne embalaže v zbirnih centrih podjetja Interseroh

 • Sortiranje

  odpadne embalaže glede na embalažni material ter pripravo na recikliranje in predelavo v sekundarne surovine

 • Recikliranje

  in predelava v sekundarne surovine

Proces ravnanja z odpadno embalažo

Podjetje Interzero svojim zavezancem zagotavlja kakovostne in okoljsko sprejemljive storitve v celotni verigi ravnanja z odpadno embalažo.