na vrh

Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

V podjetju Interzero skrbimo za okolju prijazen in celovit proces ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji. Vzpostavili smo skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v katero so vključeni zavezanci (proizvajalci in pridobitelji nagrobnih sveč). 
Z vključitvijo v skupno shemo prenesete izvajanje vseh predpisanih obveznosti na podjetje Interzero.

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za predpisano ravnanje z ONS je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki da letno na trg vsaj eno nagrobno svečo kot:

 • proizvajalec;
 • pridobitelj;
 • uvoznik.

Kakšne so dolžnosti zavezanca?

 • vodeneje evidence sveč, danih na trg RS;
 • prenos obveznosti ravnanja z ONS na skupno shemo;
 • redno poročanje in poravnava svojih obveznosti do nosilca skupne sheme. 
 • prijava dejavnosti na FURS;
 • redno poročanje in poravnava svojih obveznosti do FURS.

Kaj vam zagotavlja Interzero?

 • Odvoz

  polnih zabojnikov

 • Zbiranje

  optimalno in zakonsko ustrezno

 • Predelavo

  zbranih ONS

 • Obveščanje in ozaveščanje

  končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z ONS