na vrh

Vključitev v skupno shemo

Upravljamo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z odpadnimi materiali in skrbimo, da naši naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z odpadki in imajo urejene evidence.Kot del mednarodnega koncerna ALBA Group imamo v podjetju Interzero dolgoletne izkušnje pri gospodarjenju s surovinami in strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju odpadkov.

Za svoje delovanje ima Interzero ustrezna dovoljenja in načrte 

Interzero ima za svoje delovanje okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS. Načrte ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi nagrobnimi svečami ima Interzero vpisane na Agenciji RS za okolje.

Sheme družbe Interzero

Vključitev v sheme družbe Interzero vam omogoča izpolnjevanje razširjene proizvajalčeve odgovornosti v okviru odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih baterij in akumulatorjev in odpadnih nagrobnih sveč.

Zagotavljamo vam celovite storitve, ki vključujejo zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadkov. Med drugim vam tudi svetujemo, kako lahko zmanjšate količino odpadkov in povečate njihovo vrednost, kar posledično pomeni zmanjšanje stroškov in ustvarjanje prihranka. 

Ravnanje z odpadno embalažo

Proizvajate ali uvažate izdelke, pri katerih embalaža konča kot odpadek v gospodinjstvih in podjetjih? V tem primeru vam sistem ravnanja z odpadno embalažo podjetja Interzero omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, ki urejajo ravnanje z odpadno embalažo. S prenosom obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na podjetje Interzero se obseg dela in vaše skrbi pri ravnanju z odpadno embalažo zmanjšajo.

Več o tem

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Interzero vam nudi individualne rešitve za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Celovite in sistemske rešitve vam prinašajo pomembne prednosti. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti prek specializiranega podjetja pomeni nižje stroške in velik prihranek časa.

Več o tem

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Interzero je v Sloveniji vzpostavil sistem zbiranja, obdelave ter recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. S pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami lahko zavezanci na Interzero prenesete izvajanje vseh obveznosti.

Več o tem

Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

V podjetju Interzero skrbimo za okolju prijazen in celovit proces ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji. Vzpostavili smo skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v katero so vključeni zavezanci (proizvajalci in pridobitelji nagrobnih sveč).

Z vključitvijo v skupno shemo prenesete izvajanje vseh predpisanih obveznosti na podjetje Interzero.

Več o tem