na vrh

Pomen oznak na embalaži

Pomen oznak na EE opremi in baterijah

Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da se elektronskih naprav in baterij ne sme odvreči med mešane komunalne odpadke in da se zbirajo ločeno.