na vrh

Kompaktiranje odpadkov na mestu njihovega nastanka

ORWAK razvija rešitve za razvrščanje in recikliranje odpadnih materialov, ki povečujejo poslovno učinkovitost, prispevajo k čistejšemu delovnemu in naravnemu okolju ter zagotavljajo optimalno splošno ekonomičnost ravnanja z odpadki.

Prednosti naprav ORWAK

Večja produktivnost
Skrajšanje časa, potrebnega za ravnanje z odpadki, zaradi česar imajo zaposleni več časa za opravljanje osnovnih dejavnosti.

Več prostora in urejenost
Izjemno kompaktne bale, vreče ali briketi zavzamejo veliko manj prostora kot razsuti odpadki. Zmanjšanje prostornine odpadkov prispeva k bolj produktivni uporabi skladiščnih in proizvodnih prostorov.

Manjši stroški, večja vrednost
Zaradi manjšega števila odvozov so stroški prevoza in izpusti CO2 manjši, razvrščanje odpadkov na mestu nastanka pa zagotavlja višjo kakovost odpadnih surovin za recikliranje.

Naši partnerji

Oklin
Orwak