na vrh

Storitve, prilagojene vašim zahtevam 

Od preprečevanja nastajanja odpadkov do reciklaže in ponovne uporabe surovin: razvijamo rešitve, ki zadostijo vašim zahtevam in hkrati varujejo okolje. Zaupajte naši strokovnosti na področju integrirane ponudbe storitev za inteligentno krožno gospodarstvo, izboljšajte svojo učinkovitost in povečajte konkurenčnost.

Izberite storitev, ki jo potrebujete

 • Ravnanje z odpadnimi produkti

  Vključitev v skupno shemo

  Upravljamo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z odpadnimi materiali in skrbimo, da naši naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z odpadnimi produkti in imajo urejene evidence. Kot del mednarodnega koncerna ALBA Group imamo v podjetju Interzero dolgoletne izkušnje pri gospodarjenju s surovinami in strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju odpadkov.

  Vključitev v skupno shemo

  Storitve na dvoriščih

  Ponujamo celostni pregled dvorišča in poskrbimo za smotrno ravnanje z odpadki. Za skladnost delovanja vašega podjetja z okoljsko zakonodajo.

  Storitve na dvoriščih

  Najem opreme in odvozi odpadnih produktov

  Za učinkovito ločeno zbiranje odpadkov nudimo poslovnim partnerjem najem zabojnikov, prilagojenih zbiranju posamezne vrste odpadkov. S ciljem manjšanja volumna odpadkov pa v najem in prodajo nudimo tudi široko izbiro stiskalnic in balirk.

  Najem opreme in odvozi odpadnih produktov

  Ravnanje s posebnimi odpadki

  Interzero zagotavlja tudi ravnanje z odpadki, ki niso predmet štirih osnovnih shem - odpadne embalaže, odpadne EE opreme, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Posebni odpadki so odpadki, pri katerih veljajo posebna pravila ravnanja, kar pomeni, da zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki lahko opravljajo le podjetja z ustreznimi dovoljenji. Interzero sodeluje z razširjeno mrežo izvajalcev, ki imajo vsa potrebna dovoljenja in zagotavlja rešitve za vse vrste odpadkov na različnih lokacijah po Sloveniji.

  Ravnanje s posebnimi odpadki

  Optimizacija dvorišč RSI

  Nudimo celovito optimizacijo ravnanja z odpadnimi produkti, ki nastajajo v vašem podjetju. Naši strokovno usposobljeni sodelavci pod vašim vodstvom pregledajo delovne procese, lokacijo in obstoječe rešitve ravnanja z odpadki v vašem podjetju.

  Optimizacija dvorišč RSI

  Reciklirna plastika

  Visokokakovostni reciklirani plastični materiali po naročilu: pri Interzerou s svojim nagrajenim postopkom recikliranja »Recycled-Resource« zapremo krogotok odpadne plastike, s čimer pomagamo ohranjati dragocene vire in varovati okolje.

  Reciklirna plastika

 • Naprave za odpadke

  OKLIN kompostniki

  OKLIN naprave za higienizacijo in kompostiranje bioloških odpadkov in kuhinjskih odpadko

  OKLIN kompostniki

  ORWAK balirke in briketirke

  ORWAK razvija rešitve za sortiranje in recikliranje odpadnih materialov, ki izboljšujejo poslovno učinkovitost, prispevajo k čistejšemu delovnemu in naravnemu okolju ter omogočajo optimalno ravnanje z odpadki.

  ORWAK balirke in briketirke

  ORWAK pametni koši za odpadke

  Mali večnamenski TOM je nov sistem za zbiranje odpadkov za javna mesta z veliko pešcev. Idealne lokacije so restavracije, kavarne, zalogajnice, letališča, avtobusne in železniške postaje, tematski parki, nakupovalna središča in centri.

  ORWAK pametni koši za odpadke

  Servisne storitve

  Eden najpomembnejših gradnikov dobrega odnosa s kupci je dobro servisno vzdrževanje opreme. Prav zaradi tega smo se odločili, da ponudimo celovito vzdrževanje vaše opreme za ravnanje z odpadki.

  Servisne storitve

 • Svetovalne storitve

  Izobraževanja

  Ker želimo svoje znanje deliti tudi z vami in vam pomagati pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki, izvajamo izobraževanja, namenjena celoviti predstavitvi zakonskih obveznosti s področja odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interzero.

  Izobraževanja

  Prevzem obveznosti zavezancev

  Področje ravnanja z odpadki v podjetju zavzema širok spekter obveznosti, ki od zavezancev zahteva veliko časa, ki bi ga sicer lahko namenili svoji primarni dejavnosti. Kljub prednostim, ki jih prinaša gospodarno ravnanje z odpadki, zato mnoga podjetja vidijo to področje le kot dodatno obveznost in jo opravijo po liniji najmanjšega odpora.

  Prevzem obveznosti zavezancev

  Svetovanje

  Ravnanje z odpadki v podjetju predstavlja široko področje, ki od zavezancev zahteva poglobljeno poznavanje okoljske zakonodaje. Potrebno je razumeti tokokrog odpadkov tako v lastni organizaciji, kot izven nje. Kakšne so naše obveznosti, ko produkt, ki ga damo na trg postane odpadek? Kakšne so obveznosti, ki nam jih nalaga državna zakonodaja? Kaj pa v primeru izvoza v tujino?

  Prevzem obveznosti zavezancev

 • Storitve od A do Ž

  Niste našli storitev, ki ste jo iskali?

  Tukaj boste našli pregled vseh naših storitev.