na vrh

Spletno poročanje in vodenje evidence dano na trg RS ter naročanje odvozov in najemov

Na naših spletnih portalih lahko oddate poročila za OE, OEEO, OBA in ONS in naročila glede odvozov in najemov. Ponujamo Vam udobje spletnih in mobilnih aplikacij, ki so enostavne za uporabo.
  • Poročanje odpadne embalaže (OE), odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih odpadnih baterij in akumulatorjev (OEEO in POBA), odpadnih industrijskih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev (IOBA, AOBA) ter poročanje odpadnih nagrobnih sveč (ONS).
    Pri oddanem poročilu za OEEO in POBA Vam naša aplikacija sama izračuna in pošlje na vaš elektronski naslov poročilo in obračun okoljske dajatve.
    Spletno poročanje
     

  • Naročanje odvozov in najemov
    Naročanje odvozov in najemov