na vrh

Vodstvo podjetja Interzero v Sloveniji: Odgovornost do strank, zaposlenih in okolja

Močna vodstvena ekipa podjetja Interzero v Sloveniji zastopa trajnostne odločitve in strategijo, odgovorno vodenje podjetja in odprto korporativno kulturo. 

„Družba Interzero je del Skupine ALBA, največje mednarodne sheme za zbiranje odpadkov. V Sloveniji delujemo od leta 2004 in smo edina neodvisno revidirana družba za ravnanje z odpadnimi produkti z razvojno-raziskovalnimi kapacitetami pri nas. V tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji razvijamo nove in trajnostne rešitve za ničelno stopnjo odpadkov, hkrati pa jim nudimo kakovostne storitve za učinkovito, pravočasno in pravilno ravnanje z odpadki ter svetujemo pri optimizaciji priprave in predaje odpadnih produktov. 

Zavzemamo se za ohranjanje naravnih virov, omogočamo preprečevanje razsipnega ravnanja s surovinami ter dosledno vključujemo odpadne surovine v cikel krožnega gospodarstva."

Mag. Darja Figelj

„Ključnega pomena za uspeh podjetja danes in v prihodnosti so zadovoljstvo zaposlenih, delovna vnema, dobra medsebojna komunikacija in sodelovanje. V podjetju Interzero Slovenija se zavedamo pomena skrbi za okolje, zato zagotavljamo odgovorno in trajnostno poslovanje, ter zadovoljstva naših strank. V ta namen z dobavitelji iščemo trajnostne in ugodne rešitve za ravnanje z odpadnimi produkti po vsej Sloveniji.“

Mag. Martin Ulke