na vrh

Enostavno poročanje o količinah embalaže

S spletno trgovino „Lizenzero“ Interzero podpira predvsem male in spletne trgovce pri poročanju o količinah embalaže na enostaven način in skladno z zakonodajo. Podjetje pick-a-pea ima s tem že prve izkušnje.

Novi Zakon o embalaži nalaga trgovcem in proizvajalcem razširjeno odgovornost za izdelke: vsak, ki pri svojem poslovanju na trg vnaša embalažo, mora njeno količino prijaviti shemi za ravnanje z odpadno embalažo. Med njimi je tudi podjetje pick-a-pea Bio Food

Omogočiti učinkovito recikliranje

Cilj podjetja pick-a-pea je na police nemških trgovin in v restavracije pripeljati pravo kakovost. Da bi ohranili okus in svežino mora podjetje svoje izdelke pakirati v embalažo iz umetnih mas. Istočasno pa pick-a-pea zahteva in želi, da je mogoče njihovo embalažo po uporabi dobro in učinkovito reciklirati. Predpogoj za to je prijava količin pri shemi za ravnanje z odpadno embalažo.

"Za embalažo, ki smo jo dali na trg, moramo skladno z zakonodajo poravnati embalažnino. Interzeroova spletna trgovina nam pri tem zagotavlja ustrezno pomoč pri pravilnem poročanju na trg dane embalaže in in izračunu količin. "

Anja Rausch Vodja razvoja poslovanja pri podjetju pick-a-pea Bio Food

Pomoč pri izračunu

V spletni trgovini Online-Shop Lizenzero lahko podjetja s pomočjo kalkulatorja na enostaven način poročajo svojo na trg dano količino embalaže. Na podlagi vnesenega števila kosov posamezne vrste embalaže se preračuna skupna teža po posameznem materialu. Na tej podlagi se izračunajo zneski embalažnine, ki jo mora zavezanec poravnati. Interzero pa poskrbi za prevzem, sortiranje in recikliranje materialov.