na vrh

Trajnostna optimizacija embalaže

Interzero je ključni partner podjetja Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH pri oblikovanju embalaže na način, da je njeno recikliranje enostavno.

Skupaj z Interzeroom razvija podjetje Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH v okviru svetovalnega projekta „Made for Recycling“ načine, kako optimizirati embalažo, da bi bilo njeno recikliranje lažje in boljše. Pri upoštevajo tudi določila novega Zakona o embalaži, ki pravi, da je treba pri izbiri embalaže dati večji poudarek njeni ponovni uporabi in možnostim za njeno recikliranje.

"Redno preverjamo, da lahko obstoječo embalažo zamenjamo s tako, ki jo je mogoče enostavneje reciklirati. "

Johannes Maus poslovodja pri podjetju Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH

Sodelovanje za ohranjanje

Interzero je konec leta 2018 prvič naredil analizo, kako je mogoče embalažo pojetja Bio-Zentrale reciklirati. Na podlagi standarda, ki je bil razvit skupaj z okoljskim inštitutom bifa in certificiran s strani inštituta Fraunhoferse vsako embalažo oceni v treh korakih:
1. zbiranje: Ali lahko uporabnik embalažo pravilno odstrani?
2. sortiranje: Je mogoče embalažo ustrezno sortirati in jo dodeliti pravilnemu materialu?
3. predelava: Ali je mogoče materiale z obstoječimi tehnologijami predelati in uporabiti za nove izdelke?
Vsaka embalaža na podlagi tega dobi oceno med 0 in 20 točkami.
 

Oblikovanje embalaže na okolju prijazen način

Na podlagi rezultatov podjetje Bio-Zentrale zdaj poskuša nadalje izboljšati recikabilnost svoje embalaže: „Že pri razvoju novih izdelov pazimo na to, da je embalažo mogoče dobro predelati“, pravi Mauss. Trud podjetja se je poplačal: februarja 2019 je podjetje od Interzeroa prejelo certifikat „Made for Recycling“, ki se podeljuje izključno embalaži, ki je visoko reciklabilna. Konkretno to pomeni, da je embalažo mogoče enostavno odstraniti, strojno sortirati in jo predelati za ponovno uporabo.