na vrh

O podjetju

Celovite storitve na področju ravnanja z odpadnimi produkti

Interzero je podjetje, specializirano za ravnanje z odpadnimi produkti. Organiziramo zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadnih produktov z lokacij naročnikov ali od njihovih končnih kupcev. Skrbimo, da naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti pri ravnanju z odpadki. Za poslovne partnerje v Interzerou redno pripravljamo seminarje in webinarje ter svetujemo o zakonskih in drugih obveznostih, ki jih je potrebno upoštevati pri ravnanju z odpadno embalažo.

Več kot le ravnanje z odpadnimi produkti

Na podlagi sistemskih rešitev in storitev podjetja Interzero je odpadne snovi mogoče ponovno uporabiti kot vstopno surovino v številnih industrijskih dejavnostih. Kot del velikega mednarodnega koncerna se v Interzerou povezujemo z domačimi in tujimi izvajalci, ki se ukvarjajo z zbiranjem, odvozom, pripravo in predelavo odpadnih produktov. Z osebnim pristopom in strokovnim svetovanjem poslovnim partnerjem nudimo optimalne rešitve v procesu optimizacije gospodarjenja z odpadki ter na drugih povezanih področjih, hkrati pa omogočamo tudi nakup ali najem opreme za ravnanje z odpadnimi produkti.

Za svoje delovanje ima Interzero ustrezna dovoljenja in načrte

Interzero ima za svoje delovanje okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS. Načrte ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji, odpadnimi zdravili ter odpadnimi nagrobnimi svečami ima Interzero vpisane na Agenciji RS za okolje.

Predstavitev podjetja

INTERZERO, družba za ravnanje z odpadnimi surovinami, d. o. o., je trajnostno naravnana in edina neodvisno revidirana shema v Sloveniji z razvojno-raziskovalnimi kapacitetami. Zavezancem nudimo sistemske rešitve, visokokakovostna izobraževanja in svetovanje na vseh področjih ravnanja z odpadnimi produkti. Več o tem

Poslanstvo in vizija

Na podlagi znanja in izkušenj ter inovativnega in kreativnega način razmišljanja uvajamo gospodarne in zanesljive rešitve pri ravnanju z odpadki in odpadnimi produkti. S tem zmanjšujemo obremenjevanje okolja in ohranjamo primarne naravne vire. Prizadevamo si za ravnanje z naravnimi viri po načelih trajnostnega razvoja. Spreminjamo način razmišljanja vseh, ki so v Sloveniji vključeni v procese ravnanja z okoljem. Z inovativnostjo in iskanjem optimalnih rešitev poiščemo tak način ravnanja z odpadki, ki je ekonomsko, okoljsko in družbeno najbolj sprejemljiv. S tem omogočimo našim zavezancem in strankam, da več časa namenijo izvajanju svoje osnovne dejavnosti, saj jih razbremenjujemo skrbi za ravnanje z njihovimi odpadnimi produkti. O pomenu odgovornega ravnanja z odpadnimi produkti ozaveščamo vse udeležence procesa. Smo generator pozitivnih sprememb in za sabo puščamo pozitivne sledi. Več o tem

Družbena in okoljska odgovornost

Z uresničevanjem poslanstva Interzero in njegovi zaposleni vsakodnevno potrjujejo svojo okoljsko in družbeno odgovornost.

Več o tem