na vrh

O nas – predstavitev Skupine Interzero

Že od leta 1991 zapiramo kroge, preprečujemo nastajanje odpadnih materialov, ohranjamo naravne vire ter razvijamo prilagojene in integrirane okoljske storitve za poslovne partnerje iz vseh industrijskih sektorjev.

Smo pionirji na področju trajnosti: ko pride do zapiranja kroga izdelka, materialov ali logističnega kroga, je Interzero eden od vodilnih ponudnikov storitev na trgu. S svojimi poslovnimi partnerji po vsej Evropi sodelujemo pri oblikovanju učinkovitih in celovitih rešitev ter izdelkov, katerih namen je izboljšanje trajnosti podjetja – v korist okolja, gospodarstva in celotne družbe. 

Interzero na kratko: dejstva in podatki 

Odkar je bilo leta 1991 ustanovljeno prvo podjetje, smo v Skupini Interzero zagotovili integrirane storitve po meri več kot 20.000 poslovnim partnerjem iz vseh industrijskih sektorjev in ustvarili letni prihodek iz prodaje v višini okoli 705 milijonov evrov (2020). Skupina zaposluje 2.300 ljudi na 32 lokacijah v državah. Interzero se je leta 2008 pridružil Skupini ALBA, globalnemu strokovnjaku za recikliranje in dobavitelju surovin. Skupaj se osredotočata na znanje in izkušnje s področja recikliranja za skupno vizijo prihodnosti brez odpadkov.

zaposlenih
2300

zaposlenih

milijonov evrov letne prodaje
705

milijonov evrov letne prodaje

let izkušenj
30

let izkušenj

držav
7

držav

lokacij
32

lokacij

zadovoljnih strank
20000

zadovoljnih strank

Kaj vam ponujamo

 • Okoljske rešitve po meri

 • Inovativni pristopi k recikliranju

 • Nagrajeni sekundarni surovini

 • Celovit portfelj storitev

 • Več kot 30 let izkušenj v industriji

 • Trajnostna strategija po meri

Naša poslovna področja 

Rešitve za recikliranje

Recikliranje surovin prihrani vire in podjetjem ponudi možnost, da premislijo o svojih izdelkih. Organiziramo vračilo in recikliranje embalaže ter pripravimo surovine v tržno usmerjeni kakovosti, v skladu z zahtevami kupcev.

Rešitve ravnanja z odpadki

Posamezne rešitve prinašajo maksimalen uspeh - tudi pri odstranjevanju in ravnanju z odpadki podjetij. Te oblikujemo s pomočjo inovativnih pristopov - trajnostno, celovito in učinkovito.

Krožne rešitve

Kupcem pomagamo, da prevzamejo odgovornost za svoje izdelke - s prilagojenimi krožnimi in povratnimi logističnimi sistemi, novimi poslovnimi modeli in optimalno kombinacijo naših storitev.

Rešitve zmogljivosti

Omogočamo učinkovito in uspešno ravnanje z odpadki in zgradbami, v obliki individualnih rešitev. S tem našim strankam pomagamo, da svoje nepremičnine nadaljnje razvijajo v skladu s krožnim gospodarstvom.

Mednarodne rešitve

Da bi krožno gospodarstvo izvajali po vsej državi, delamo na mednarodni ravni, ponujamo poglobljene okoljske nasvete in optimiziramo rešitve za odstranjevanje.

Zgodovina – ključni mejniki

2019: Pravočasno ob začetku veljavnosti nemškega zakona o embalaži, 1. januarja 2019: Po uspešnem zagonu spletne trgovine za licenciranje embalaže Lizenzero poleti 2018 je Dual System Interzero (DSI) na voljo distributerjem embalaže vseh velikosti, s prilagojenimi rešitvami.

Interzero svojo ponudbo storitev širi tudi na mednarodni ravni in je s svojimi okoljskimi storitvami prisoten v Avstriji, Sloveniji, na Poljskem , Hrvaškem, Češkem in v Italiji.

 • več

  2018: Inštitut Fraunhofer UMSICHT je že 11. zapored dokazal pozitivne učinke krogotoka materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Poleg tega lahko podjetja od leta 2018 optimizirajo možnost recikliranja embalaže na podlagi nove, znanstveno utemeljene metode "Made for Recycling". Poleg tega je bilo leta 2018 med podjetji Interzero in Saubermacher AG ustanovljeno skupno podjetje SIMPLi RETURN GmbH , prvi sistem za prevzem in recikliranje litij-ionskih baterij.

  2017: Spletna trgovina brandused.com posane aktiven: rabljena, prenovljena oprema IT ali novi, neuporabljeni tehnični izdelki iz prodaje podjetja ali prodaje skladišč se prodajo končnim kupcem, da bi oprema dobila drugi življenjski cikel.

  2016: Interzero je praznoval 25. obletnico uspešnega delovanja. Zahvaljujoč zaupanju svojih domačih in mednarodnih poslovnih partnerjev so do sedaj vrnili več kot 15 milijonov ton rabljene embalaže v krog surovin, s čimer so prihranili dragocene primarne vire. Odprl se je nov center za recikliranje plastike v Mariboru, Slovenija, in ustanovilo podjetje Encory, ki deluje na področju ponovne uporabe in predelave avtomobilskih delov, v katerem imata skupini BMW in ALBA vsaka po 50-odstotni delež.

  2015: Podjetje Interzero povečuje obveščanje o trajnostnem razvoju in začne izdajati letno revijo na temo trajnosti. Publikacija, ki jo urejajo novinarji, predstavlja primere najboljših praks trajnostnega razvoja znotraj podjetja Interzero in pri sodelovanju s strankami. 2013: Podjetje Interzero objavi svoje prvo poročilo o trajnostnem razvoju, ki podrobno in sistematično predstavi, kako v podjetju oblikujejo tako svoje procese kot tudi projekte za stranke, da so hkrati ekološko in družbeno usmerjeni. Poročilo predstavlja ključne spremembe in podatke od leta 2010 do 2012 in je v skladu z mednarodno veljavnimi smernicami pobude za globalno poročanje (GRI).

  2011: Vedro za barvo blagovne znamke Baumarkt je prvi izdelek na trgu, izdelan iz materiala Procyclen, reciklirane plastike, ki ga je razvil Interzero. Material, uporabljen za vedro, je skoraj 100-odstotno proizveden iz plastičnih odpadkov, zbranih v različnih nemških sistemih za recikliranje.  

  2009:Recikliranje plastike v zaprtem krogu: Interzero je razvil t.i.Recycled-Resource, večkrat nagrajen proces za recikliranje plastike.

  2008: Interzero se je pridružil Skupini ALBA, strokovnjaku za recikliranje in dobavitelju surovin, s čimer je svoji ponudbi dodal koncentrirano znanje in izkušnje Skupine.

  2007: Leto združevanja RTE: Interzero je vzpostavil inovativno rešitev združevanja za tranzitno embalažo.  

  2006: Družba Interzero je postala prva na trgu, ki je prejela državno licenco za storitve recikliranja po nemškem dualnem sistemu. Ob ustvarjeni konkurenčnosti na trgu, je družbi uspelo bistveno povečati stopnjo recikliranja odpadne embalaže. 

  2005: Podjetje Interzero začne ponujati storitev sprejema odpadne embalaže za enkratno uporabo za pijače. Danes upravljamo en mobilni center in deset stacionarnih centrov za štetje embalaže.

  2000: Z rešitvijo Repasack je Interzero ponudil edinstven vseevropski sistem za prevzem in recikliranje papirnatih vrečk. S svojim nagrajenim projektom Eco Dragon, projekt za zbiranje praznih kartuš za tiskalnike v šolah in vrtcih, se je družba vključila v okoljsko izobraževanje.  

  1997: Storitvena dejavnost podjetja Interzero se začne širiti v druge države z ustanovitvijo avstrijske podružnice in sistemskega upravljavca – podjetja Interzero Austria GmbH. V naslednjih letih pride do nadaljnjih širitev v druge evropske države.

  1991: Začetek Skupine. Prva družba se je na začetku osredotočila na izboljšanje recikliranja odpadne embalaže. Interzero je nato začel širiti svojo ponudbo kot globalni ponudnik integriranih okoljskih storitev, pri čemer je postavil svetovne standarde za preprečevanje nastajanja odpadkov, visokotehnološko razvrščanje in inovativne rešitve recikliranja.

Naš kodeks ravnanja

1. Kodeks ravnanja, kot del sistema vodenja skladnosti

Osebna integriteta in dobra presoja sta bistveni lastnosti uspešnega izvajanja naših storitev. Da bi dosegli ta cilj, mora vsaka zaposlena in vsak zaposleni (v nadaljnjem besedilu zaradi enostavnosti skupaj imenovan "zaposleni") poznati pravila, ki veljajo za naše podjetje in se zavedati učinkov nekega dejanja ali odločitve.

Ta kodeks ravnanja je zato osrednje vodilo za pravilno vedenje, v vseh poslovnih zadevah, povezanih z našim podjetjem. Zahteve za pravno brezhibno vedenje so tam zavezujoče določene in naj bi vsem zaposlenim zagotovile usmerjenost, ali je dejanje ali odločitev dopustna ali ne. Tudi naše korporativne vrednote so del kodeksa ravnanja.

V pomembnih podrobnostih se kodeks ravnanja dopolnjujejo s posameznimi smernicami in specifikacijami.

Da bi lahko bili še naprej uspešni, smo v našem podjetju vzpostavili sistem vodenja skladnosti, ki nas vse podpira pri izpolnjevanju korporativnih in zakonskih zahtev.

 • več

  2. Načela in družbena odgovornost

  Za nas je to vprašanje družbene odgovornosti in verodostojnosti, se zavzemati za trajnostno upravljanje, varovanje socialnih in ekoloških standardov ter interesov družbe, kot celote. Zato v zvezi s tem veljajo jasna načela in standardi.

  2.1 Človekove pravice in delo otrok

  Spoštujemo mednarodno priznane človekove pravice in podpiramo njihovo spoštovanje. Ne prenašamo vedenja, ki teh ne upošteva.

  V našem podjetju ne sprejemamo nobenega nezakonitega zaposlovanja otrok in mladih.

  2.2 Enake možnosti in svoboda pred diskriminacijo

  Spodbujamo enake možnosti in se izogibamo diskriminaciji pri zaposlovanju zaposlenih, pa tudi pri službenem napredovanju ali zagotavljanju ukrepov za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje. Vse zaposlene obravnavamo enako, ne glede na spol, starost, barvo kože, kulturo, etnično poreklo, spolno identiteto ali usmerjenost, invalidnost ali versko pripadnost.

  2.3 Skladnost z zakonodajo in pravom

  Pričakujemo, da bodo vsi zaposleni upoštevali veljavne zakone in predpise. Vse vodje v našem podjetju se morajo seznaniti s temeljnimi vrednotami. V tem pogledu delujejo kot zgledi in zaposlenim nalagajo, naj se vedejo v skladu z zakoni in predpisi.

  2.4 Skladnost s socialnimi standardi

  Skupaj z vodstvenimi delavci si prizadevamo, da se do vseh zaposlenih ravna dostojanstveno in spoštljivo. Vsi zaposleni morajo imeti možnost delati v delovnem okolju brez telesnih ovir in spolnega, psihološkega ali verbalnega nadlegovanja. Kršitve obravnavamo ob upoštevanju skrbi žrtev in potencialnih prič, ne glede na čin in značaj žrtve.

  Pričakujemo, da naši zaposleni stojijo za demokratičnimi načeli.

  Upoštevamo zakonske predpise, da zagotovimo poštene delovne pogoje in plačilo, delovni čas in da zaščitimo zasebnost.

  V okviru strokovnega usposabljanja spodbujamo širjenje poklicnih veščin naših zaposlenih, z ustreznimi usposabljanji in ukrepi nadaljnjega usposabljanja.

  Tudi od naših poslovnih partnerjev pričakujemo skladnost z enakovrednimi socialnimi standardi na naslednjih področjih: Človekove pravice, skladnost z zakoni, zaščita otrok in mladine, ravnanje z zaposlenimi, enake možnosti, zdravje in varnost pri delu, plače in socialne ugodnosti.

  2.5 Zdravje in varnost

  Varnost in zdravje pri delu sta bistveni del vseh operativnih procesov v našem podjetju.

  Na vseh delovnih mestih sprejmemo potrebne ukrepe, da se izognemo nesrečam in poškodbam zdravja ter zagotovimo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Vsak vodja je pri tem dolžan podpirati svoje zaposlene.

  Pričakujemo, da bodo podizvajalci in vsa podjetja, ki sodelujejo z nami, upoštevali primerljive standarde.

  2.6 Varstvo okolja / trajnost

  Kot podjetje v industriji ravnanja z odpadki in recikliranja, so za nas izjemnega pomena zaščita okolja in podnebja ter učinkovita raba virov.

  Cenimo izogibanje ali zmanjševanje onesnaževanja okolja, z zmanjšanjem potreb po energiji in vodi, emisijah in odpadkih.

  Zanašamo se na uporabo ekološko učinkovitih tehnologij in materialov za varstvo okolja, varčnost in ponovno uporabo.

  Podpiramo trajnostne poslovne prakse in okoljsko ozaveščene ukrepe naših menedžerjev in zaposlenih.

  Vsak zaposleni je odgovoren za skrbno ravnanje z naravnimi viri in da s svojim individualnim vedenjem prispeva k varovanju okolja in podnebja.

  S poročanjem o trajnosti zagotavljamo celovit prikaz naše družbene in ekološke uspešnosti. To strankam, zaposlenim, dobaviteljem in drugim zainteresiranim strankam omogoča, da dobijo predstavo o vplivih poslovnih dejavnosti našega podjetja - na družbo in okolje.

  2.7 Vodenje kakovosti

  Naš sistem vodenja kakovosti zagotavlja, da izdelki in storitve, ki jih razvijamo in prodajamo, v vseh pogledih izpolnjujejo zahteve naših strank. Pri tem je vsak zaposleni odgovoren za zadovoljstvo svojih zunanjih in notranjih strank.

  Skupaj z ravnanjem z okoljem ter zdravjem in varnostjo pri delu, se sistem vodenja kakovosti, kot del našega integriranega sistema vodenja, redno zunanje certificira, v skladu s standardi evropske norme ISO.

  3. Obnašanje v podjetju

  3.1 Vedenje drug do drugega

  Velik pomen pripisujemo dejstvu, da vsi zaposleni med seboj ohranjajo zaupljiv, odprt in spoštljiv odnos. Aktivno nasprotujemo diskriminaciji, nadlegovanju in drugim slabšalnim vedenjem do zaposlenih.

  3.2 Vrednote podjetja

  Delujemo v skladu z našimi vrednotami spoštovanja, izmenjave in odgovornosti („mi smo eno“).

  Medsebojno ravnanje s SPOŠTOVANJEM

  Srečujemo se z radovednostjo in zanimanjem ter prepoznavamo svoje razlike. Pri srečanju smo pozorni na manire in ton in predpostavljamo dober namen. Prepoznamo delovne rezultate in uspešnost (drugih) in jih cenimo.

  Med seboj ostanemo na IZMENJAVI

  Aktivno se povezujemo in si vzamemo čas, tudi za osebni stik. Pri interakciji je za nas pomembno, da poslušamo in postavljamo vprašanja. Zagotavljamo, da se znanje in informacije prenašajo in pridobivajo ciljno, pravočasno in pravemu prejemniku. Odprti smo za spremembe, postavljamo impulze in razvijamo ideje.

  Skupaj prevzemamo ODGOVORNOST

  Držimo se dogovorov in zavez ter izvajamo svojo določeno vlogo. Gremo v skupno smer in AKTIVNO oblikujemo, z zavzetostjo in zavedanjem rešitev. V aktivni podpori in skrbi previdno ravnamo z lastnimi in tujimi viri.

  Vrednote spoštovanja, izmenjave in odgovornosti v enaki meri zagotavljajo okvir in podporo naši skupnosti. Vedenje kolegov in direktorjev postane bolj pričakovano in predvidljivo. Vsakdo lahko in mora prispevati k spodbujanju medsebojnega sodelovanja.

  3.3 Podpiramo SPREMEMBO

  Z močnejšim povezovanjem v mreže, spoštljivo in odgovorno interakcijo med seboj in z viri podjetja in nas kot ljudi lahko vsakodnevno poslovanje, projekte in konflikte rešujemo učinkoviteje in sprejemamo odločitve.

  Naše delovanje izboljšujemo z občutkom odgovornosti za celoto, nezapleteno izmenjavo in raznolikostjo naših talentov, ki so neustrašni in imajo pogum razviti in preizkusiti nove ideje.

  3.4 Izogibanje navzkrižjem interesov

  V našem podjetju se poslovne odločitve sprejemajo v skladu z interesi podjetja.

  Izogibamo se situacijam, v katerih bi bili naši osebni ali finančni interesi v navzkrižju s podjetjem.

  Če se konfliktne situacije vseeno pojavijo, jih je treba rešiti v skladu z zakonodajo in veljavnimi smernicami podjetja.

  3.5 Ravnanje z lastnino podjetja

  Premoženje podjetja obravnavamo in uporabljamo primerno in previdno ter ga zaščitimo pred izgubo, krajo in zlorabo. Opredmeteno in nematerialno lastnino podjetja uporabljamo samo za poslovne namene in ne za osebno uporabo, razen če je to izrecno dovoljeno.

  Naši zaposleni so skupaj z nadrejenimi odgovorni za to, da vrsta in obseg službenih potovanj vedno ustrezata namenu potovanja. Potovanja vedno načrtujemo ob upoštevanju časovnih in stroškovnih vidikov ter upoštevamo potovalne smernice podjetja.

  4. Ravnanje v poslovnem prometu

  4.1 Izogibanje korupciji

  Naše podjetje se zavzema za tehnološko usposobljenost, inovativno moč, usmerjenost k kupcem in motivirane, odgovorne zaposlene. Na tem temelji naš visok ugled in trajnostni gospodarski uspeh v konkurenci.

  Korupcija ogroža ta jamstva za uspeh in se ne bo dopuščala. "Podkupnine" in drugi nepošteni vplivi na poslovne odločitve niso sprejemljivi in jih ne izvajamo, da bi pridobili določeno naročilo. Raje se odrečemo poslovanju, kot pa da kršimo zakon.

  Vsakega zaposlenega v našem podjetju pozivamo, da na svojem območju odgovornosti aktivno prispeva k uspešnemu preprečevanju korupcije.

  4.2 Darila, vabila in druge ugodnosti

  Prepovedano je kakršno koli sprejemanje ali dodeljevanje prednosti in ugodnosti (darila, vabila in druge ugodnosti), v neposredni materialni ali časovni povezavi s poslovno odločitvijo.

  Izogniti se je treba tudi sumu nepravičnega vplivanja na poslovne odločitve.

  Da bi dosegli najvišjo možno stopnjo varnosti ukrepanja v zvezi s tem, v našem podjetju velja "smernica proti korupciji", ki med drugim ureja možnost sprejemanja in podeljevanja poslovnih prednosti in ugodnosti (npr. vabila, gostoljubnost, prireditve itd.). Pričakujemo, da se tako zaposleni kot tudi poslovni partnerji držijo tam določenih določb.

  4.3 Donacije in sponzorstva

  Sebe vidimo kot aktivnega člana družbe in smo zato v družbo vključeni na različne načine. Donacije in druge oblike družbene zavezanosti dajemo, ne da bi od tega pričakovali koristi.

  Donacije se ne smejo dajati političnim strankam ali fundacijam in ustanovam, ki simpatizirajo s političnimi strankami.

  Ukrepi za sponzoriranje so mogoči le po predhodnem pravnem pregledu in ob upoštevanju ustrezne uspešnosti in premisleka ter v skladu z internimi smernicami podjetja.

  4.4 Odnosi z oblastmi in javnimi uradi

  V odnosih z oblastmi vedno delujemo pošteno, pregledno in v skladu z veljavno zakonodajo.

  V primeru poizvedb organov ali drugih oddelkov, ki presegajo rutinske zadeve, vedno obvestimo odgovornega vodjo in po potrebi tudi pravno službo, za usklajevanje naslednjih korakov.

  4.5 Poštena konkurenca in protitrustovsko pravo

  Zavezani smo k pošteni konkurenci in spoštovanju s tem povezanih pravnih predpisov.

  Kartelne kršitve ogrožajo naš uspeh in jih ne bomo dopuščali.

  Menedžerji in zaposleni v našem podjetju se ne dogovarjajo s konkurenti, dobavitelji in drugimi podjetji, ki bi lahko vplivali na konkurenčno situacijo.

  V primeru dvoma mora biti pri odločitvi vključena pravna služba.

  4.6 Preprečevanje pranja denarja

  Upoštevamo zakonske obveznosti za preprečevanje pranja denarja in ne sodelujemo pri pranju denarja. Vsak zaposleni mora v pravni službi preveriti nenavadne finančne transakcije, zlasti tiste z gotovino, ki lahko povzročijo sum pranja denarja.

  4.7 Zaščita intelektualne lastnine

  Kar zadeva zaščito intelektualne lastnine, spoštujemo veljavno zakonodajo. Intelektualna lastnina je zaščitena z zakonom (npr. avtorske pravice, blagovne znamke ali patentne pravice) ali kot poslovna skrivnost.

  Tega se držimo. Vendar je pravni položaj pogosto odvisen od posebnosti posameznega primera. V primeru dvoma zato v oceno vključimo pravno službo.

  4.8 Finančna integriteta

  Poslovne transakcije in poslovne evidence našega podjetja morajo biti natančne in pravilne. Vse poslovne transakcije, sredstva in obveznosti evidentiramo in dokumentiramo, v skladu z zakonskimi zahtevami.

  Dokumenti, pomembni za finančno računovodstvo, ne smejo vsebovati namerno napačnih ali zavajajočih vnosov. Prepovedana je kakršna koli oblika manipulacije z bilanco stanja.

  5. Zaupnost in komunikacija

  5.1 Zaupnost

  Poslovne skrivnosti našega podjetja so zaščitene in se z njimi ravna strogo zaupno.

  Poslovna skrivnost vključuje vse dokumente, ki niso primerni ali namenjeni za zunanje razširjanje, kot so na primer pogodbe, osnutki pogodb, podatki o načrtovanju, finančni podatki, podatki o zaposlenih, intelektualna lastnina in vsa druga poslovna razmišljanja (zaupne informacije).

  Zaupne informacije interno dajemo na voljo le tistim zaposlenim, ki se z njimi ukvarjajo.

  Za digitalne, zaupne informacije je treba uporabiti posebne zaščitne mehanizme.

  Pri pošiljanju e-pošte zagotavljamo, da se zaupna besedila in priloge pošiljajo samo pooblaščenim osebam.

  V družabnih omrežjih ne posredujemo nobenih zaupnih ali občutljivih informacij o podjetju.

  Prenos zaupnih informacij tretjim osebam je mogoč le, če je to v interesu podjetja in če posredovanje ne krši zakonskih ali pogodbenih predpisov. Pred posredovanjem takšnih zaupnih podatkov tretjim osebam je vedno treba skleniti pogodbo o zaupnosti. Če ste v dvomih, poiščite nasvet pri pravni službi.

  5.2 Komunikacija z javnostjo

  Spoštujemo pravico do svobode izražanja ter zaščite osebnih pravic in zasebnosti.

  Vsak zaposleni se mora zavedati, da ga lahko tudi v svojem zasebnem življenju dojemamo kot del in predstavnik našega podjetja. Vsi zaposleni so zato pozvani, da s svojim vedenjem in nastopom v javnosti ohranijo ugled podjetja.

  5.3 Izjave v marketingu in oglaševanju / poročanje

  Na področju trženja in oglaševanja vedno zagotavljamo resnične informacije o naših storitvah. Napačne in zavajajoče informacije lahko škodujejo tako našim strankam, kot tudi našemu ugledu. Cenimo odprto in resnično poročanje in komuniciranje o poslovnih transakcijah podjetja z vlagatelji, zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji, javnostjo in vladnimi institucijami.

  5.4 Varstvo podatkov

  Pri zbiranju, shranjevanju, obdelavi ali prenosu osebnih podatkov (npr. Ime, naslov, telefonska številka, datum rojstva itd.) zaposlenih, strank ali tretjih oseb zagotavljamo največjo možno skrb in skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi. V primeru dvoma poiščemo nasvet pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

  5.5 Preglednost informacij

  Zagotavljamo hitro in nemoteno izmenjavo informacij v podjetju. Informacije se pravilno in v celoti posredujejo drugim pooblaščenim osebam. Znanja, pomembna za neko dejavnost, niso neupravičeno zadržana, ponarejena ali selektivno posredovana.

  6. Izvajanje in kontaktne osebe

  Aktivno spodbujamo sporočanje pravil, na katerih temelji ta kodeks ravnanja.

  Zaposlene spodbujamo, da se odkrito lotevajo problemov in težav. Zaposleni, ki v dobri veri vzbujajo pomisleke glede poslovanja podjetja, zaradi tega niso prikrajšani.

  Naše vodje imajo posebno vlogo vzornika in so prva kontaktna točka za vprašanja o razumevanju predpisov. V okviru svojih nalog upravljanja preprečujejo nesprejemljivo vedenje ali sprejemajo ustrezne ukrepe za preprečevanje kršitev pravil, na svojem območju odgovornosti.

  Zunanji odvetnik in varuh človekovih pravic je zaposlenim in poslovnim partnerjem na voljo - na spodnjih kontaktnih podatkih, če imajo kakršna koli vprašanja glede tega kodeksa ravnanja ali opozarjajo na kršitve zakonov ali smernic.

  Odvetnik in varuh človekovih pravic zaupno obravnavata vse informacije.

  Z njim se lahko posvetujete na naslednji način:

  Compliance Officer Services Legal

  n/n

  7. Pomoč pri odločanju

  Če niste prepričani, ali je odločitev v skladu s pravili podjetja, vam morebiti lahko pomagajo naslednja vprašanja:

  • Ali je moja odločitev zakonita in ali je v skladu s pravili podjetja?

  • Ali se lahko odločim v najboljšem interesu podjetja, brez konkurenčnih interesov?

  • Ali lahko odločitev uskladim s svojo vestjo?

  • Ali lahko odločitev zlahka razkrijem zunanjemu svetu?

  • Ali bi odločitev lahko potrdila in sprejela tudi tretja oseba?

  • Ali bo moja odločitev zaščitila dober ugled podjetja?

  Če lahko na vsa vprašanja odgovorite z "da", je vaša odločitev verjetno upravičena. Če dvomite, se obrnite na imenovane kontaktne osebe.

  Stanje: 05/2020