na vrh

Osnovni podatki o podjetju

Interzero d.o.o.

Interzero zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.

Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon +386 1 560 9150

E-Mail info@interzero.si

Vodstvo: Darja Figelj

Matična številka: 1926101000

Identifikacijska številka za DDV: SI 10452877

Številka TRR: SI56 2900 0005 5207 698, Unicredit Banka

Agencija

brandung GmbH & Co. KG

Vogelsanger Str. 76

50823 Köln

Odgovornost

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Družba Interzero ne prevzema odgovornosti za vsebino teh spletnih strani, razen če Interzero pozna vsebino in je tehnično in smiselno preprečiti uporabo povezav v primeru nezakonitih vsebin. Vsebine, objavljene na spletnih straneh tretjih oseb, ne pripadajo družbi Interzero, prav tako jih družba Interzero ne priporoča in nanje nima vpliva. Za vsebine, objavljene na takih spletnih straneh, so odgovorni njihovi lastniki. Družba Interzero ni odgovorna za škodo, ki izhaja iz uporabe vsebin, objavljenih na spletnih straneh tretjih oseb.

Internet uporabljate na lastno odgovornost. Družba Interzero v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za neuspešen dostop do interneta zaradi tehničnih težav oz. za nedelovanje interneta.