na vrh
Odpadne (nagrobne) sveče – vir sekundarnih surovin

Odpadne (nagrobne) sveče – vir sekundarnih surovin

Odpadne (nagrobne) sveče – vir sekundarnih surovin

Odpadne (nagrobne) sveče so vir sekundarnih surovin vendar le, če jih ustrezno oddamo v zabojnik za odpadne nagrobne sveče.

V Sloveniji vsak Slovenec povprečno porabi 8 nagrobnih sveč letno, kar skupaj pomeni 6.400 ton nagrobnih sveč letno.

Zato ravnajmo odgovorno in na pokopališčih odložimo odpadne nagrobne sveče ločeno v zabojnik, ki je namenjen samo odpadnim svečam. Ločujmo tudi ostale vrste odpadkov: biološki odpadki (zeleni obrez, cvetje,…) ter mešano odpadno embalažo (plastične lončke od rož,…).

Samo z ločeno zbranimi odpadnimi nagrobnimi svečami in drugimi vrstami odpadkov omogočamo njihovo nadaljnjo predelavo in zmanjšujemo obremenitve okolja.

Nazaj