na vrh

Prevzem obveznosti zavezancev

Področje ravnanja z odpadki v podjetju po Uredbi o odpadkih zavzema širok spekter obveznosti. Te od zavezancev zahtevajo veliko časa, ki bi ga sicer lahko namenili svoji primarni dejavnosti. Kljub prednostim, ki jih prinaša gospodarno ravnanje z odpadki, zato mnoga podjetja vidijo to področje le kot dodatno obveznost in jo opravijo po liniji najmanjšega odpora.

Zaupajte nam svoje obveznosti

V družbi Interzero se zavedamo skrbi in preglavic, ki jih povzročajo odpadki v podjetjih, še bolj pa nam je pomembno naše okolje, k dobrobiti katerega lahko ogromno pripomore vsako podjetje posebej. Ravno zaradi tega smo se zavzeli, da bi zavezance čim bolj razbremenili pri ravnanju z odpadki, zato jim ponujamo pomoč ter prevzem določenih okoljskih obveznosti.

Ponujamo celotno kontrolo nad izvajanjem zakonskih obveznosti, t.i. outsourcing ter na ta način poskrbimo, da se naši zavezanci v celoti lahko posvetijo le svojemu delu.

Ponujamo tudi posamezne storitve, kot so izdelava načrta gospodarjenja z odpadki in letnega poročila o nastalih odpadkih. Namesto vas lahko pripravimo poročilo o odpadnih produktih. Pripravljamo tudi poročilo o odpadnih produktih, ki ga posredujemo na FURS in v vašem imenu poravnamo okoljsko dajatev. S tem se izognete redni letni, polletni in kvartalni obveznosti. Poskrbimo lahko tudi za obveščanje in ozaveščanje vaših strank ter zaposlenih, za kar je potrebno poskrbeti po Uredbi o odpadkih.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas:

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro


Interzero d.o.o.