na vrh

Zaposlovanje v podjetju Interzero d.o.o.

Kdor želi našo vizijo o prihodnosti brez odpadkov spremeniti v svoj karierni cilj in postati del zgodbe, je dobrodošel. Karierne priložnosti pri Interzerou so tako raznolike, kot ponudba reciklažnih in okoljskih storitev.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Ključnega pomena je, da imajo sodelavci odgovoren odnos do dela in da so usmerjeni h kakovosti. Od novih sodelavcev pričakujemo, da z nami delijo naše vrednote: pogum, prodornost in zavezanost k uspehu, inovativnost na podlagi neprestanega učenja, pripadnost podjetju, odgovornost, strokovnost ter odprta komunikacija na podlagi medsebojnega zaupanja in spoštovanja.

Kakšne ljudi iščemo?  

Iščemo ljudi ki izkazujejo:

 • pozitivno naravnanost in povezovalnost;
 • osebno odgovornost;
 • samostojnost pri delu in poročanje predpostavljenemu v primeru težav ali zamud;
 • podajanje predlogov za rešitev situacije;
 • inovativnost in kreativnost pri iskanju novih rešitev za stranke in pri strankah;
 • sistematičnost in urejenost pri delu ter upoštevanje splošnih pravil kot je spoštovanje internih pravil, urejenost in usmerjanje lastnega delovnega procesa.

Odgovornost do zaposlenih

Zavedamo se, da so zaposleni naše največje bogastvo. Z različnimi metodami motivacije skrbimo za njihovo dobro počutje. Sistematično razvijamo sposobnosti naših kadrov in prisluhnemo njihovim idejam ter predlogom.

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Interzero nagrajuje zaposlene na podlagi njihovih rezultatov in prispevkov k uspešnosti poslovanja. Imamo vpeljane vzvode ciljnega vodenja, ki podpirajo projektno organizacijo in razvoj posameznih področij in produktov.

Izobraževanje in usposabljanje

Pomembno je, da so naši sodelavci strokovnjaki na svojem področju, zato smo odprti za vse oblike izobraževanja, ki sodelavcem omogočajo strokovni razvoj. Zavedamo se pomembnosti veščin vodenja in komuniciranja, ki so ključnega pomena za timsko delo, medsebojno razumevanje in suverenost pri vodenju sodelavcev.

Druge ugodnosti za zaposlene

 • udeležba pri dobičku kot del plačnega sistema;
 • plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja kot del plačnega sistema;
 • izplačilo vseh stroškov povezanih z delom v maksimalni višini;
 • ugoden delovni čas, ker smo družini prijazno podjetje.

Deset razlogov, zakaj biti del ekipe Interzeroa

 1. Smo dinamična ekipa, polna energije in zanosa.
 2. Orjemo ledino na področju novih sistemskih storitev na področju ravnanja z odpadki.
 3. Pri delu smo inovativni in edinstveni, želimo ostati vodilni na svojem področju.
 4. Ponosni smo na svoje delo, lotevamo se ga z največjo strastjo.
 5. Delamo v urejenem delovnem okolju in skrbimo za svoje zaposlene.
 6. Na vseh področjih stremimo k odličnosti in zaposleni smo del uspeha podjetja.
 7. Že od samega začetka uresničujemo ambiciozne cilje in sledimo svoji viziji – biti najboljši.
 8. Skrbimo za primerno uravnoteženost časa preživetega doma in v službi.
 9. Pri svojih odločitvah smo neodvisni in strokovni.
 10. Zavedamo se, da so spremembe edina stalnica.